Teostame ventilatsiooni- ja elektritöid nii korter- kui ka eramajadele

Elektrikäit

Ettevõtte üks osa on pakkuda kortermajadele elektrikäidu teenust, kus maja peakaitsme suurus on üle 100A. Saame teostada käidutöid B-klassi pädevuse piires.

Praeguseks on lepingulisi kliente üle kahekümne.

 

Mõisteid seadusest

elektripaigaldise käit (edaspidi käit) on tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, mis hõlmab näiteks lülitamist, juhtimist, kontrollimist ja hooldamist;