Teostame ventilatsiooni- ja elektritöid nii korter- kui ka eramajadele

Elektritööd

Mõisteid seadusest

1) elektriseade on elektrienergia tootmiseks, muundamiseks, edastamiseks, jaotamiseks või kasutamiseks mõeldud elektrilisi või elektroonilisi komponente sisaldav seade või elektritarvik;
2) elektripaigaldis on elektriseadmete ja -juhtide statsionaarselt paigaldatud talitluslik kogum;